แบบประเมิน

4

แบบประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน

คุณอายุเท่าไหร่?

  • < 35 ปี

  • 35 - 44 ปี

  • 45 - 49 ปี

  • 50-59 ปี

  • 60 ปี ขึ้นไป